Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: 27/01/12 MBC khởi động phiên bản Trung Quốc của "We Got Married" với Tara Hyomin và SJ Kyuhyun - Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite

Jump to content

 • (5 Pages)
 • +
 • « First
 • 3
 • 4
 • 5
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked

27/01/12 MBC khởi động phiên bản Trung Quốc của "We Got Married" với Tara Hyomin và SJ Kyuhyun

#41 User is offline   Heolove13angels 

 • SUP
 • Icon
 • Posts: 166
 • Reputation: 0
 • Joined: 20-January 12

Posted 05 February 2012 - 12:48 PM

k0 thể như thẹ đc, huhuhuhuhuhuhuhu sj đã bị mất 1 thành viên là teuk òy, bj còn có thêm 1 ng nữa là maknae của sj kyuhyun, hjz, sao we got merried ác quá zậy
0

#42 User is offline   nicolas 

 • S
 • Icon
 • Posts: 4
 • Reputation: 0
 • Joined: 16-September 11

Posted 06 February 2012 - 09:23 PM

Thật sự KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vợ gì mà nhìn như MÁ thế không biết.
WGM suốt ngày chỉ thích đem Suju ra câu rating thôi chẳng gì hay ho
Ta anti anti.Cầu cho rating 0% dẹp lun cái vụ này đi.
Thật là không thể chấp nhận mà
:funny20: :funny11:
:-L :-L :-L :-L :-L :-L :-L :-L :-L
0

 • (5 Pages)
 • +
 • « First
 • 3
 • 4
 • 5
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked