Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Super Junior's Schedule 2012 - Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked

Super Junior's Schedule 2012

#1 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 10:55 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀYPosted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)Credit
Data from Super Junior's Official Website| sj-market | 온새미로
Repost by Sapphire JuniorDO NOT TAKE OUT


[xanh dương]
Khách mời trong các chương trình, các buổi trình diễn.

[xanh lá cây]
Chương trình TV, Radio.

[tím]
Nhạc kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình.

[đỏ]
Sự kiện đặc biệt.

[nâu]
Buổi kí tặng fan, lịch ghi hình và các chương trình khác.

[xám]
Các chương trình chưa có thông tin cụ thể.

{BORA}
BOineun RAdio: Radio phát sóng có hình.

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#2 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 11:07 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDSUPER JUNIOR SCHEDULE 2011
INDEXTHÁNG 01KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#3 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 11:15 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 01/01 đến 08/01)Chủ Nhật (01/01)

【Sungmin】♥27th Birthday♥

PM 05:00 [TV] SBS-TV Good Sunday 'Running Man' New Year Special : SIWON

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG


Thứ Hai (02/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (03/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (04/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTaPa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUNThứ Năm (05/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTaPa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (06/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTaPa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Bảy (07/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 02:00 [Concert] Athena Live Concert in Tokyo: SUPER JUNIOR

PM 05:15 [TV] MBC We got married Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Amazing Competition 'Star King' : MC LEETEUK

PM 07:00 [Concert] Athena Live Concert in Tokyo: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Chủ Nhật (08/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 08:00 [TV] MBC Idol Atheletics Championship : MC LEETEUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK
KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#4 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 08 January 2012 - 12:00 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 09/01 đến 15/01)Thứ Hai (09/01)

PM 02:30 [Concert] Athena Live Concert in Osaka: SUPER JUNIOR

PM 07:00 [Concert] Athena Live Concert in Osaka: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Ba (10/01)

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Tư (11/01)

PM 06:30 [Awards] The 26th Golden Disk in Osaka: SUPER JUNIOR (Avenue: Kyocera Dome, Osaka, Japan)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (12/01)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (13/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (14/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:15 [TV] MBC We got married Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Amazing Competition 'Star King' : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Chủ Nhật (15/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 02:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 06:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK
KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#5 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 13 January 2012 - 05:36 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 16/01 đến 22/01)Thứ Hai (16/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (17/01)

【KangIn】♥28th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (18/01)

AM 00:00 Yun Ilsang 21st anniversariy album 'I'm 21' : SUPER JUNIOR K.R.Y.

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (19/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 06:20 [Awards/ On air] JTBC-TV The 26th Golden Disk in Osaka - Music Section: SUPER JUNIOR & MC LEETEUK

PM 06:50 [Awards] KBS Drama & KBS JOY-TV 21th High1 Seoul Music Awards: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Sáu (20/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Bảy (21/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:00 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK, SUNGMIN, EUNHYUK, DONGHAE, KYUHYUN

PM 06:30 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (22/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#6 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 03 February 2012 - 12:49 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 23/01 đến 31/01)Thứ Hai (23/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Ba (24/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

AM 11:05 [TV] MBC Idol Star Meeting Show 'Pit A Pat Shake' : SUNGMIN

PM 05:15 [TV] MBC Idol Atheletics Swimming Championship - Part 1 : MC LEETEUK

PM 06:35 [TV] MBC Idol Atheletics Swimming Championship - Part 2 : MC LEETEUK


PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUKThứ Tư (25/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Năm (26/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (27/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (28/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:15 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK, SUNGMIN, EUNHYUK, DONGHAE, KYUHYUN

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (29/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 06:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

PM 10:00 [TV] M.net-TV MIC : SUPER JUNIORThứ Hai (30/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (31/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 07:00 [Concert] MBC Music Festival (Avenue: Olympic Hall, Olympic Park) : SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUKKHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#7 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 03 February 2012 - 01:04 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 02 - 2012

(Tuần từ 01/02 đến 05/02)
Thứ Tư (01/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 09:00 [TV] MBC MUSIC-TV MBC Music Festival : SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Năm (02/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

PM 11:10 [TV] MBC Talk Concert : SHINDONGThứ Sáu (03/02)

【KyuHyun】♥25th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Bảy (04/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 05:15 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (05/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#8 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 06 February 2012 - 11:32 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xDTheo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 02 - 2012

(Tuần từ 06/02 đến 12/02)Thứ Hai (06/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (07/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (08/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (09/02)

【HanGeng】♥29th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (10/02)

【SiWon】♥26th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (11/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (12/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked