Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Super Junior's Schedule 2012 - Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked

Super Junior's Schedule 2012

#1 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 10:55 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY



Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)



Credit
Data from Super Junior's Official Website| sj-market | 온새미로
Repost by Sapphire Junior



DO NOT TAKE OUT


[xanh dương]
Khách mời trong các chương trình, các buổi trình diễn.

[xanh lá cây]
Chương trình TV, Radio.

[tím]
Nhạc kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình.

[đỏ]
Sự kiện đặc biệt.

[nâu]
Buổi kí tặng fan, lịch ghi hình và các chương trình khác.

[xám]
Các chương trình chưa có thông tin cụ thể.

{BORA}
BOineun RAdio: Radio phát sóng có hình.





KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#2 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 11:07 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



SUPER JUNIOR SCHEDULE 2011
INDEX



THÁNG 01



KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#3 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 07 January 2012 - 11:15 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 01/01 đến 08/01)



Chủ Nhật (01/01)

【Sungmin】♥27th Birthday♥

PM 05:00 [TV] SBS-TV Good Sunday 'Running Man' New Year Special : SIWON

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG


Thứ Hai (02/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (03/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (04/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindong's SimSimTaPa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN



Thứ Năm (05/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTaPa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (06/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTaPa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Bảy (07/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 02:00 [Concert] Athena Live Concert in Tokyo: SUPER JUNIOR

PM 05:15 [TV] MBC We got married Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Amazing Competition 'Star King' : MC LEETEUK

PM 07:00 [Concert] Athena Live Concert in Tokyo: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Chủ Nhật (08/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 08:00 [TV] MBC Idol Atheletics Championship : MC LEETEUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK




KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#4 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 08 January 2012 - 12:00 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 09/01 đến 15/01)



Thứ Hai (09/01)

PM 02:30 [Concert] Athena Live Concert in Osaka: SUPER JUNIOR

PM 07:00 [Concert] Athena Live Concert in Osaka: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Ba (10/01)

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Thứ Tư (11/01)

PM 06:30 [Awards] The 26th Golden Disk in Osaka: SUPER JUNIOR (Avenue: Kyocera Dome, Osaka, Japan)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (12/01)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (13/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (14/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:15 [TV] MBC We got married Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Amazing Competition 'Star King' : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK


Chủ Nhật (15/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 02:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 06:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK




KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#5 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 13 January 2012 - 05:36 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 16/01 đến 22/01)



Thứ Hai (16/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (17/01)

【KangIn】♥28th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (18/01)

AM 00:00 Yun Ilsang 21st anniversariy album 'I'm 21' : SUPER JUNIOR K.R.Y.

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (19/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 06:20 [Awards/ On air] JTBC-TV The 26th Golden Disk in Osaka - Music Section: SUPER JUNIOR & MC LEETEUK

PM 06:50 [Awards] KBS Drama & KBS JOY-TV 21th High1 Seoul Music Awards: SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Sáu (20/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Bảy (21/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:00 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK, SUNGMIN, EUNHYUK, DONGHAE, KYUHYUN

PM 06:30 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (22/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 





KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#6 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 03 February 2012 - 12:49 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 01 - 2012

(Tuần từ 23/01 đến 31/01)



Thứ Hai (23/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Ba (24/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

AM 11:05 [TV] MBC Idol Star Meeting Show 'Pit A Pat Shake' : SUNGMIN

PM 05:15 [TV] MBC Idol Atheletics Swimming Championship - Part 1 : MC LEETEUK

PM 06:35 [TV] MBC Idol Atheletics Swimming Championship - Part 2 : MC LEETEUK


PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK



Thứ Tư (25/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 08:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Năm (26/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (27/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (28/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 03:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 05:15 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK, SUNGMIN, EUNHYUK, DONGHAE, KYUHYUN

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 07:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (29/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 06:00 [Musical] FAME : EUNHYUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

PM 10:00 [TV] M.net-TV MIC : SUPER JUNIOR



Thứ Hai (30/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (31/01)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 07:00 [Concert] MBC Music Festival (Avenue: Olympic Hall, Olympic Park) : SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK



KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#7 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 03 February 2012 - 01:04 AM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 02 - 2012

(Tuần từ 01/02 đến 05/02)




Thứ Tư (01/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 09:00 [TV] MBC MUSIC-TV MBC Music Festival : SUPER JUNIOR

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Năm (02/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 

PM 11:10 [TV] MBC Talk Concert : SHINDONG



Thứ Sáu (03/02)

【KyuHyun】♥25th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Thứ Bảy (04/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 05:15 [TV] MBC "We got married" Season III : LEETEUK

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (05/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

[CONCERT] SUPER JUNIOR WORLD TOUR“SUPER SHOW 4”in TAIPEI (Taipei Arena)

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 





KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

#8 User is offline   TrucY 

 • SUPER JUNIOR
 • Icon
 • Posts: 2,954
 • Reputation: 89
 • Joined: 28-February 10


Users Awards

Posted 06 February 2012 - 11:32 PM

KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY


Posted Image
Banner by Boo xinh xD



Theo giờ Hàn Quốc (trừ đi 2h để ra giờ Việt Nam)


Tháng 02 - 2012

(Tuần từ 06/02 đến 12/02)



Thứ Hai (06/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Ba (07/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:15 [TV] SBS Strong Heart : LEETEUK, SHINDONG, EUNHYUK


Thứ Tư (08/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}

PM 11:05 [TV] MBC Golden Fishery 'Radio Star' : MC KYUHYUN


Thứ Năm (09/02)

【HanGeng】♥29th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Sáu (10/02)

【SiWon】♥26th Birthday♥

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG {BORA}

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK {BORA}


Thứ Bảy (11/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 06:20 [TV] SBS Star King : MC LEETEUK

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 


Chủ Nhật (12/02)

AM 00:00 [Radio] MBC Pyojun FM Shindongs SimSimTapa : DJ SHINDONG

PM 10:00 [Radio] KBS Cool FM Super Junior's Kiss The Radio : DJ SUNGMIN & RYEOWOOK 





KHÔNG REPLY BÀI TRONG TOPIC NÀY

Posted Image
@_HaveANoTime | sarang137

I am VitaMIN
0

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • This topic is locked