Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> Rock This House

Jump to content

Nội quy box Rock This House

HOW TO ROCK THIS HOUSE


Mỗi Saju-er khi lập topic và tham gia post fic, yêu cầu điền đầy đủ Topic TitleTopic Description theo mẫu quy định trong RULE.

Trong phần nội dung fic, ghi rõ Description theo mẫu như sau (các mục có * là bắt buộc):

*Author:
*Rating: (Chỉ sử dụng xếp loại theo hai hệ thống Rating đã ghi rõ trong RULE.)
*Pairing(s): (Nếu có. / Ghi rõ Non-SA trong trường hợp không có Pairing.)
*Disclaimer:
*Category:
-Summary:
-Status:
-Note:

Các bạn chỉ có thể lập topic trong sub-box Reset để Mod kiểm tra dựa trên những quy định về tiêu chuẩn chất lượng fic. Sau khi topic được move về sub-box tương ứng hoặc main-box, các bạn mới có thể tiếp tục update fic. Những trường hợp không đạt tiêu chuẩn, Mod sẽ nhắc nhở và các bạn có một tuần để edit.

Readers khi tham gia comment cho fic, đề nghị post bài với tính chất bổ sung, giúp author trau dồi. KHÔNG SPAM, không post bài mang tính chất "giật tem, giữ chỗ" trong các topic. Đặc biệt, tuyệt đối không được comment trong sub-box Reset.

RULE OF ROCK THIS HOUSE
 • (7 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

Rock This House(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Hot Topic (New) Pinned   Icon MY STORY - 2016
From hearts to hearts
HaeKi 
 • 75 Replies
 • 1,098 Views
Hot Topic (New) Pinned   Icon Touch My Soul
Share your feeling
TrucY 
 • 951 Replies
 • 26,031 Views
Hot Topic (New) Pinned   Icon Feedback
Kiện cáo và giải đáp thắc mắc
TrucY 
 • 222 Replies
 • 6,361 Views
Hot Topic (New) Pinned   Icon E-Lib Hall
Recommend fic.
HaeKi 
 • 91 Replies
 • 11,388 Views
Locked Topic Pinned   Icon [Lưu ý] Notice {Update thông báo 7/11/2012}
MUST READ - Tổng hợp những thông báo quan trọng của RTH
HaeKi 
 • 6 Replies
 • 933 Views
New Replies Pinned   Icon Đạo Fic
Báo cáo vấn đề vi phạm bản quyền
TrucY 
 • 15 Replies
 • 2,962 Views
Locked Topic Pinned   Icon RTH's map
House's corners
HaeKi 
 • 11 Replies
 • 13,589 Views
Locked Topic Pinned   Icon E-Lib * * * * *
Lưu trữ những dấu ấn nghệ thuật.
HaeKi 
 • 6 Replies
 • 6,055 Views
Locked Topic Pinned   Icon RULE
Chú ý: Update RULE MỚI : 09/08/2010
HaeKi 
 • 6 Replies
 • 8,283 Views
New Replies Icon [Long fic] Broken Heart
PG-13 | KangTeuk, EunHae
suju_love_4ever 
 • 17 Replies
 • 690 Views
Hot Topic (New) Icon [Short fic] Rescue (Giải Cứu)
M | JongWook
Chullie_duz 
 • 130 Replies
 • 16,747 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Our Stories
T | MinHyuk
Tamazou 
 • 53 Replies
 • 2,791 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Còn có thể không?
T | KangTeuk, HanChul, YeWook
Camomile_Luv_Raccoon 
 • 54 Replies
 • 2,444 Views
New Replies Icon [Short fic] Tôi yêu anh! Đồ cáo già! (Update Chap 2- part 1)
T | KangTeuk
Junggie 
 • 21 Replies
 • 1,209 Views
New Replies Icon [Short fic] Tâm thần
G | HaeKyu
cauon 
 • 2 Replies
 • 241 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Lá Đông Thanh
PG-13 | Kyumin
Amyrin 
 • 81 Replies
 • 1,793 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Hoàng cung
T | KangTeuk
sapphire.girl 
 • 34 Replies
 • 662 Views
New Replies Icon [Long fic] Forest Fate - {Update Chap 2 - 22/11}
T | KangTeuk
tamhoan912 
 • 11 Replies
 • 335 Views
New Replies Icon [Long fic] Định mệnh
T | KangTeuk
Camomile_Luv_Raccoon 
 • 3 Replies
 • 183 Views
New Replies Icon [Long fic] Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (edit ver)
M | Yewook
miss suju 
 • 13 Replies
 • 1,744 Views
New Replies Icon [Long fic] Evil [Morden Version] (Chapter 1: Kí ức - Part 2: Gặp gỡ)
M | KangTeuk, KyuMin, EunHae, YeWook...
nh0ck_Bear 
 • 2 Replies
 • 116 Views
New Replies Icon [Short fic] 7 days of love
PG-13 | KangTeuk
blueroself 
 • 1 Replies
 • 73 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Wisteria
T | YeWook
hoatudang 
 • 73 Replies
 • 6,984 Views
New Replies Icon [Shortfic] Hận bởi vì yêu
K+ | HaeHyuk
gaungoyunho1310 
 • 0 Replies
 • 70 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Angel without wings... (chap11 - 27/10/2011)
G | Teukie, HanChul, KyuMin
love.teukie 
 • 36 Replies
 • 2,520 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] Cảm ơn chúa đã cho anh gặp em! - update chap 22 + Announcement (Very Important) - 20/07/2012)
K+ | Yewook, Eunhae, Kyumin...
suju_nhimkute 
 • 127 Replies
 • 10,663 Views
Hot Topic (New) Icon [Long fic] What love can do...
G | KyuMin
Kyu_kute 
 • 151 Replies
 • 19,897 Views
New Replies Icon [Long fic] Sin
M | Non SA
sai78 
 • 3 Replies
 • 266 Views
New Replies Icon [Long fic] Mỗi ngày
T | KangTeuk (& WonKyu)
luvkyuoppa 
 • 4 Replies
 • 392 Views
New Replies Icon [Longfic] Gương Quỷ
T | ChulJia - HaeHyuk - SeZy
minee13 
 • 0 Replies
 • 43 Views
 • (7 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic