Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> I'm Your Man

Jump to content

Nội quy box I'm Your Man

Quy định về việc để lại comment


- Viết bài đúng chủ đề. Viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu. Không văng tục chửi thề, sử dụng từ ngữ vô văn hóa trong bài viết.

- Không viết bài quá ngắn (dưới 30 từ)

- Không sử dụng cỡ chữ quá lớn (từ 4 trở lên) và tuyệt đối không sử dụng màu đỏ trong bài viết.

- Không viết 2 bài liền nhau trong cùng 1 topic. Nếu còn gì cần bổ sung, ấn vào chữ edit ở cuối bài viết của mình để sửa.

- Nghiêm cấm việc nói xấu các nghệ sĩ khác dưới mọi hình thức (nói kháy, dùng emo bôi xấu...)

- Chính thức bỏ bài viết giành tem và edit later (Những bài viết giành tem và edit later sau 2h mà không edit sẽ bị del mà không cần báo trước)

- Lưu ý về việc viết tiếng Việt. Khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Việt chuẩn, tránh viết tắt. Những bài viết tuy có dấu nhưng quá khó đọc cũng sẽ bị del.

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread category

Archives

 • 4,360 Topics
 • 58,592 Replies

 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

I'm Your Man(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Locked Topic Pinned   Icon Super Junior's Links Sahee 
 • 0 Replies
 • 10,593 Views
Locked Topic Pinned   Icon Rule of I'm Your Man
Please read before posting!
Kandee 
 • 1 Replies
 • 5,980 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 36,581 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 15/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,214 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,332 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,475 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 10/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,480 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 08+09/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,374 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 07/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,076 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,470 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 06/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,093 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,051 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 4,054 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,508 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,008 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,628 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29+30/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,784 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 30/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,968 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,124 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 27+28/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,915 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 22/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,592 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 21/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,492 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 20+21/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 5,491 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,315 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 3,841 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 2,598 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,759 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 1 Replies
 • 4,935 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 4,569 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 01/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,150 Views
 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic