Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> I'm Your Man

Jump to content

Nội quy box I'm Your Man

Quy định về việc để lại comment


- Viết bài đúng chủ đề. Viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu. Không văng tục chửi thề, sử dụng từ ngữ vô văn hóa trong bài viết.

- Không viết bài quá ngắn (dưới 30 từ)

- Không sử dụng cỡ chữ quá lớn (từ 4 trở lên) và tuyệt đối không sử dụng màu đỏ trong bài viết.

- Không viết 2 bài liền nhau trong cùng 1 topic. Nếu còn gì cần bổ sung, ấn vào chữ edit ở cuối bài viết của mình để sửa.

- Nghiêm cấm việc nói xấu các nghệ sĩ khác dưới mọi hình thức (nói kháy, dùng emo bôi xấu...)

- Chính thức bỏ bài viết giành tem và edit later (Những bài viết giành tem và edit later sau 2h mà không edit sẽ bị del mà không cần báo trước)

- Lưu ý về việc viết tiếng Việt. Khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Việt chuẩn, tránh viết tắt. Những bài viết tuy có dấu nhưng quá khó đọc cũng sẽ bị del.

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread category

Archives

 • 4,360 Topics
 • 58,592 Replies

 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

I'm Your Man(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Locked Topic Pinned   Icon Super Junior's Links Sahee 
 • 0 Replies
 • 10,432 Views
Locked Topic Pinned   Icon Rule of I'm Your Man
Please read before posting!
Kandee 
 • 1 Replies
 • 5,790 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 34,193 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 15/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,036 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,111 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,377 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 10/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,270 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 08+09/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,224 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 07/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,817 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,256 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 06/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,833 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,793 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 3,828 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,247 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,768 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,486 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29+30/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,481 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 30/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,837 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,883 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 27+28/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,725 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 22/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,478 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 21/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,202 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 20+21/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 5,222 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,151 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 3,671 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 2,489 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,571 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 1 Replies
 • 4,571 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 4,341 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 01/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,078 Views
 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic