Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> I'm Your Man

Jump to content

Nội quy box I'm Your Man

Quy định về việc để lại comment


- Viết bài đúng chủ đề. Viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu. Không văng tục chửi thề, sử dụng từ ngữ vô văn hóa trong bài viết.

- Không viết bài quá ngắn (dưới 30 từ)

- Không sử dụng cỡ chữ quá lớn (từ 4 trở lên) và tuyệt đối không sử dụng màu đỏ trong bài viết.

- Không viết 2 bài liền nhau trong cùng 1 topic. Nếu còn gì cần bổ sung, ấn vào chữ edit ở cuối bài viết của mình để sửa.

- Nghiêm cấm việc nói xấu các nghệ sĩ khác dưới mọi hình thức (nói kháy, dùng emo bôi xấu...)

- Chính thức bỏ bài viết giành tem và edit later (Những bài viết giành tem và edit later sau 2h mà không edit sẽ bị del mà không cần báo trước)

- Lưu ý về việc viết tiếng Việt. Khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Việt chuẩn, tránh viết tắt. Những bài viết tuy có dấu nhưng quá khó đọc cũng sẽ bị del.

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread category

Archives

 • 4,360 Topics
 • 58,592 Replies

 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

I'm Your Man(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Locked Topic Pinned   Icon Super Junior's Links Sahee 
 • 0 Replies
 • 10,034 Views
Locked Topic Pinned   Icon Rule of I'm Your Man
Please read before posting!
Kandee 
 • 1 Replies
 • 5,399 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 29,544 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 15/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,659 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,643 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,131 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 10/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,798 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 08+09/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,927 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 07/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,536 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,856 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 06/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,469 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,314 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 3,385 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,728 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,437 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,245 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29+30/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,047 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 30/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,567 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,407 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 27+28/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 3,367 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 22/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,232 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 21/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,796 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 20+21/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 4,624 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 2,868 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 3,334 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 2,225 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,161 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 1 Replies
 • 4,026 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 3,920 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 01/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,939 Views
 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic