Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> I'm Your Man

Jump to content

Nội quy box I'm Your Man

Quy định về việc để lại comment


- Viết bài đúng chủ đề. Viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu. Không văng tục chửi thề, sử dụng từ ngữ vô văn hóa trong bài viết.

- Không viết bài quá ngắn (dưới 30 từ)

- Không sử dụng cỡ chữ quá lớn (từ 4 trở lên) và tuyệt đối không sử dụng màu đỏ trong bài viết.

- Không viết 2 bài liền nhau trong cùng 1 topic. Nếu còn gì cần bổ sung, ấn vào chữ edit ở cuối bài viết của mình để sửa.

- Nghiêm cấm việc nói xấu các nghệ sĩ khác dưới mọi hình thức (nói kháy, dùng emo bôi xấu...)

- Chính thức bỏ bài viết giành tem và edit later (Những bài viết giành tem và edit later sau 2h mà không edit sẽ bị del mà không cần báo trước)

- Lưu ý về việc viết tiếng Việt. Khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Việt chuẩn, tránh viết tắt. Những bài viết tuy có dấu nhưng quá khó đọc cũng sẽ bị del.

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread category

Archives

 • 4,360 Topics
 • 58,592 Replies

 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

I'm Your Man(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Locked Topic Pinned   Icon Super Junior's Links Sahee 
 • 0 Replies
 • 7,339 Views
Locked Topic Pinned   Icon Rule of I'm Your Man
Please read before posting!
Kandee 
 • 1 Replies
 • 2,697 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 2,603 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 15/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 496 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 657 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 572 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 10/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 717 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 08+09/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 769 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 07/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 422 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 400 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 06/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 378 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 409 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 430 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 415 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 459 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 434 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29+30/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 411 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 30/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 574 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 423 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 27+28/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 489 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 22/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 502 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 21/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 525 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 20+21/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 471 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 492 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 594 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 698 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 542 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 1 Replies
 • 666 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 489 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 01/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 524 Views
 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic