Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite: Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> I'm Your Man

Jump to content

Nội quy box I'm Your Man

Quy định về việc để lại comment


- Viết bài đúng chủ đề. Viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu. Không văng tục chửi thề, sử dụng từ ngữ vô văn hóa trong bài viết.

- Không viết bài quá ngắn (dưới 30 từ)

- Không sử dụng cỡ chữ quá lớn (từ 4 trở lên) và tuyệt đối không sử dụng màu đỏ trong bài viết.

- Không viết 2 bài liền nhau trong cùng 1 topic. Nếu còn gì cần bổ sung, ấn vào chữ edit ở cuối bài viết của mình để sửa.

- Nghiêm cấm việc nói xấu các nghệ sĩ khác dưới mọi hình thức (nói kháy, dùng emo bôi xấu...)

- Chính thức bỏ bài viết giành tem và edit later (Những bài viết giành tem và edit later sau 2h mà không edit sẽ bị del mà không cần báo trước)

- Lưu ý về việc viết tiếng Việt. Khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Việt chuẩn, tránh viết tắt. Những bài viết tuy có dấu nhưng quá khó đọc cũng sẽ bị del.

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread category

Archives

 • 4,360 Topics
 • 58,592 Replies

 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic

I'm Your Man(Mark this forum as read)

  Topic Started By Stats Last Post Info
Locked Topic Pinned   Icon Super Junior's Links Sahee 
 • 0 Replies
 • 8,117 Views
Locked Topic Pinned   Icon Rule of I'm Your Man
Please read before posting!
Kandee 
 • 1 Replies
 • 3,386 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 8,348 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 15/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,066 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,525 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 14/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,036 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 10/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,700 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 08+09/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,423 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 07/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,116 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Kangin's Instagram Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,154 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 06/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 908 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,191 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 1,291 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/11/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,364 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,069 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 31/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,006 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29+30/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,246 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 30/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,229 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 29/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,374 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 27+28/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,496 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 22/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,073 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 21/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,268 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 20+21/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 1,530 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 17/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 1,321 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 1,535 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 05+06/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 1 Replies
 • 1,141 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 03/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 1,297 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 1 Replies
 • 1,790 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 02/10/14 Eeteuk's Instagram + Twitter Update Cheryl 
 • 0 Replies
 • 1,510 Views
New Replies Icon [INS+TWT] 01/10/14 Kangin's Instagram + Twitter Update Butterfly13 
 • 0 Replies
 • 956 Views
 • (4 Pages)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • You cannot start a new topic